<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8797453040238497263\x26blogName\x3dSMK+Puteri+,+Seremban\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://puterians2zeta.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://puterians2zeta.blogspot.com/\x26vt\x3d-7525138810806353658', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Muse
Specs
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
dibuat oleh :)
Thursday, 16 August 201221:43

kamilah bt rustam
ameera fatin farhana bt mohd nasir
puteri nurdiana asyiqin bt ruslan
nur irdina yusra bt ahmad zulkapli
sanjitha a/p mathialagan
sharmeendar kaur
Monday, 16 July 201217:12

SMK PUTERI
Sekolah menengah Kebangsaan Puteri  , Jalan Labu Lama 70300 Seremban Negeri sembilan .


   
misi :

Melahirkan insan terbilang dalam kurikulum dan kokurikulum menjunjung disiplin dan sahsiah mulia melalui amalan sistem pengurusan dan pentadbiran berkesan persekitaran kondusif direstui komuniti . 

visi :

Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Seremban melahirkan modal insan kelas pertama . 

moto :

Kualiti Teras Kecermelangan 
lagu sekolah :]
17:09

LAGU SEKOLAHSEKOLAH MENENGAH PUTERI
MENDUKUNG WAWASAN NEGARA
MEMUPUK SEMANGAT NILAI MURNI
LAHIRKAN PELAJAR YANG BERWIBAWA
 KAMI PUTERI IBU PERTIWI
JANJI SETIA TUJU WAWASAN DIRI 
CEMERLANG SEMAT DI HATI
SIKAP DEDIKASI SUBUR WANGI

SEKOLAH MENENGAH PUTERI
CEMERLANG, GEMILANG, TERBILANG
KUALITI TERAS KECEMERLANGAN
VISI DAN MISI JADI PANDUAN

KAMI PUTERI IBU PERTIWI
JANJI SETIA TUJU WAWASAN DIRI 
CEMERLANG SEMAT DI HATI
SIKAP DEDIKASI SUBUR WANGI

 

 

Lirik Oleh : Tuan Hj. Osni Anuar Bin Othman
Diubahsuai Oleh : Encik Shamsudin Bin Redza

 

 
gambar cikgu
Saturday, 7 July 201204:11

 Pn.Azizah bt mohd nor

       Profile picture
pn norhashimah bt mohamed

Hjh.Azizah Bt Mohd Nor dan guru2 SMK Puteri, JK Sambutan & Jemputan Kejohanan Ragbi & Bola Jaring MSSM 2012
  di dewan institut pengajian raja melewar ,serembanMajlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011                 bersama yb latipah 
anugerah seri asrama terbilang


hari guru

pasukan hoki smk puteri

Tuesday, 3 July 201205:32


Sabtu-9 Oktober 2010 . Karnival  Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan telah berlangsung di SM Teknik Tuanku Jaafar . Program yang berlangung ini telah dirasmikan oleh Puan Hajah Kalsom binti Khalid, Ketua Sektor Jaminan Kualiti , Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.Seramai empat orang guru cemerlang SMK Puteri telah terlibat dalam program ini , iaitu Datin Hjh Rabiah Hussain ( Penceramah P & P berkesan), Pn Robashah Ismail  dan Puan Khannita Zakariah ( Pameran Guru Cemerlang Bahasa Melayu ) serta Pn Ruzihan Abdullah ( Pameran Guru Cemerlang Matematik Tambahan).
Datin Hjh Rabiah Hussain ( P & P Berkesan)
Pn Robashah Ismail dan Pn Khannita Zakariah ( Pameran Guru Cemerlang Bahasa Melayu)

Pn Ruzihan Abdullah ( Pameran Guru Cemerlang Matematik Tambahan )05:32Jumaat – 21 Januari 2011. Mesyuarat Majlis Guru Cemerlang SMK Puteri kali pertama bagi sesi 2011 telah diadakan di Bilik Bestari SMK Puteri. Pengerusi Majlis Guru Cemerlang SMK Puteri masih lagi kekal Datin Hjh Rabiah binti Hussain.

Pengerusi Majlis Guru Cemerlang SMK Puteri : Datin Hjh Rabiah binti Hussain
Berikut Ahli Jawatankuasa Majlis Guru Cemerlang SMK Puteri sesi 2011.
Penasihat I : Pn Hjh Azizah binti Mohd Nor
Penasihat II:Pn Hjh Jamieh binti Basar
Penasihat III: Pn Norhashimah binti Mohammed
Penasihat IV: Pn Poziah binti Ab. Jalil
Pengerusi      : Datin Hjh Rabiah binti Hussain
N/Pengerusi: Tuan Abd Rahim bin Manap
Setiausaha    : Pn Robashah binti Ismail
Bendahari     : Pn Inah Kuala Abdullah
Ajk  ICT         : Pn Ruzihan binti Abdullah
Ajk ICT          : Pn Norma binti Ahmad
Ahli                  : Semua Guru Cemerlang SMK Puteriguru cemerlang
05:30


 • ~ Datin Hjh Rabiah Hussain      : GC Sains Gred Khas C
 • ~ Puan Teh Chong Moi                : GC Matematik Tambahan DG52
 • ~ Tn Hj Abd Rahim Manap        : GC Bahasa Melayu DG48
 • ~ Pn Robashah Ismail                 : GC Bahasa Melayu DG 48
 • ~ Pn Salmah Mohd Nor              : GC Biologi  DG 48
 • ~ Pn Norhayati Mat Isa              : GC Sains DG 48
 • ~ Datin Nurul Hidayah               : GC PJK DG44
     Seah Abdullah
 • ~ Pn Zainun Othman                    :GC Sejarah DG44
 • ~ Pn Haslina Yusof                       : GC Geografi DG44
 • ~ Pn Khannita Zakariah              : GC Bahasa Melayu DG44
 • ~ Pn Norma Ahmad                     : GC Ekonomi Asas DG44
 • ~ Pn Ruzihan Abdullah               : GC Matematik Tambahan DG44
 • ~ Pn Inah Kuala Abdullah         : GC Kaunselor DG44
 • ~ Pn Hasmaliza Hassan               : GC Kaunselor DG44
 • ~ Pn Lai Lee Juen                          : GC Kaunselor DG44
 • ~ Pn NurAzalina Mohd  Adam : GC Bahasa Melayu DG44
 • ~ Pn Amelia Suid                           : GC Fizik DG44
 • ~ En Madhavan                              : GC Matematik DG44
 •